گروه مشاوران جوان (بهارستان و رباط کریم)

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان به همراه کارشناسان این اداره از دامداری شان دشت وابسته به شرکت لبنیات پاژن جهت بررسی وضعیت زیست محیطی بازدید بعمل آورد.


شیدا اکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از گشت شبانه مشترک این اداره با حضور نمایندگان بخشداری بوستان، شبکه بهداشت و درمان شهرستان،اداره جهاد کشاورزی ،دهیاری اورین و همدانک در محورهای خیر آباد، همدانک،اورین، سعیدآباد و تاجیک طی هفته گذشته خبر داد.

http://uupload.ir/files/ussb_142606140533931.gif
تبلیغات
http://uupload.ir/files/f7yn_142606408091431.gif